İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

Çalışanlar şirketlerin en büyük varlığıdır ve sağlıklarının korunması herkesin yararınadır.
İş sağlığı ve güvenliğini iş yerinizde doğru bir şekilde sağlamak gerekir. İşyerlerinde, güvenlik veya risk açığı sonrası oluşabilecek yaralanmalar şirketlere geri dönüşü zor zararlar verebilir. Güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamı oluşturmak için yatırım yapmak, riskleri ve devamsızlığı azaltacak, üretkenliği artıracaktır. Zabata Danışmanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı danışmanları iş sağlığı ve güvenlik için sonuç odaklı bir yaklaşım kullanır. Kendine güven oluşturmaya ve sağlık ve güvenlik uygulamalarını işletmenizin tamamına entegre etmeye odaklanırlar. Kuruluşunuzun sağlık ve güvenlik programlarının zamana uygun tasarlanması, yönetilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayın.

Yeni başlayanlar için yapılacak olan sağlık taraması, risk yönetim sistemimizin önemli bir parçasıdır çünkü ilk değerlendirme şunları belirlemenize yardımcı olacaktır:

  • Yeni başlayan personelin rol için uygun olup olmadığı
  • Yeni başlayan kişinin güvenli ve etkili bir şekilde çalışma yeteneğini etkileyebilecek önceden var olan bir sağlık durumu veya sakatlık varsa
  • Eşitlik mevzuatını karşılamak için herhangi bir makul ayarlamaya ihtiyaç duyulursa

Daha sonra bunları gözden geçiririz ve daha fazla kontrol veya işlem gerekip gerekmediği ve gerekliyse bunların neler olabileceği konusunda kısa ve pratik geri bildirimde bulunuruz. Her adımımızı sizinle beraber atarız ve planlarımızı her zaman size uygun olarak tasarlarız. Her zaman kişiye özel çözümler üretiriz. İş sağlığı ve güvenliği için göz önünde bulundurmanız gereken diğer eylemleri de gösteren raporlarımız aracılığıyla sizinle her zaman irtibat halinde kalıyoruz.

Vaka Yönetimi ve Rehabilitasyon

Bir çalışanın devamsızlık kaydı çok zayıfsa veya çalışma koşullarınız bir çalışanın sağlığını olumsuz yönde etkiliyorsa, vaka yönetimi ve rehabilitasyon konusunda yardıma ve tavsiyelere de ihtiyacınız olabilir.

Aşağıdakileri içeren eksiksiz bir danışmanlık hizmetleri paketi sunuyoruz:

  • İş sağlığı değerlendirmeleri
  • Telefonla İş Sağlığı Uzmanı tarafından yönetilen uzaktan vaka yönetimi
  • İş Sağlığı Uzmanı liderliğindeki yerinde vaka yönetimi
  • Uzun vadeli sağlık sınırlaması, engellilik değerlendirmesi,
  • İşçinin işe dönmesini sağlayacak hem şirkete hem de bireye uygun anlamlı ve verimli rehabilitasyon programının planlanması.
Start Conversation
Hello, How can I help you?
Zabata Consultancy Services
Hello, How can I help you?