Kurum Kültürü Danışmanlığı

Kurum Kültürü Danışmanlığı

Kurum Kültürü Nedir?

Kurum kültürü o kuruma özgü davranış, inanç ve alışkanlıklardır. Kurumun yöneticileri ve çalışanları ile dünü bugünü geleceğidir.

Kurum Kültürü Danışmanlığı

Kurum kültürü danışmanlığı, çalışanların birbirleriyle davranışlarında, ilişkilerinde ve işlerin yapılması işleyişi konusunda rehber olur. Bu süreçte ortaya çıkan ve paylaşılan inançlar, tutumlar, tahminler ve beklentilerdir. Bir şirketin üst yapısı kültürü ve değerleri altyapısı ve organizasyonu kadar iş başarısını etkilemektedir. Günümüzde şirket yöneticilerinin, çalışanların hatta müşterilere kadar kurum kültürü ve kurumsal değerler çok önem kazanmıştır. Özellikle müşteriler verilen hizmetler yürütülen faaliyetlerin “nasıl ve hangi değerler ile” yapıldığı konusuyla yakından ilgilenmektedir. Zabata olarak yılların kazandırdığı tecrübe ve bilgi birikimi ile işletmenizin gerçek değerlerini analiz ederiz. Analiz sonucu kararların nasıl alındığına, sistemler arasında ki tüm politikalara kadar inceleyerek işletme kültürünüzü şekillendiririz. Tüm danışmanlarımız kendi alanında uzman kişilerdir.

Kurum Kültürü Danışmanlığı Hizmetinin faydaları;

 •  Mevcut bulunan ve istenen kurum kültürü düzeyleri belirlenir.
 •  Kurumsal değerleriniz ve kültürünüz çalışanlarınıza benimsetilir.
 •  İşletmenizin departman ve birimler arasındaki eksiklikleri belirlenir.
 •  İşletmenizin gelişimi daha düzenli ve daha net izlenebilir.
 •  İşletmenizin performans kaybı ve iç çatışmaları engellenir.
 •  İşletmeniz çalışanların iş verimi artar.
 •  İşletmenizin çalışan kaynaklı hatalar en aza iner.
 •  İşletmenizin kendi alanında prestiji artar.
 •  İşletmenizin etik kuralları belirlenir ve etik yönetmelik yazılır.
 •  Kurum Kültürü Danışmanlığı Hizmeti ile işletmeniz çalışanlarınızın aidiyeti yükselir.
 •  İşletmenizin gelişmesi için gerekli durumlar belirlenir.

Her işletme, yönetim kadrosu ve sahip olduğu insan kaynakları ile kendine özgü kurumsal kültüre sahiptir. Temelini sahip olduğu bu kültürle şekillendirir ve yukarıdan aşağıya hiyerarşik olarak aktarır. İşletmenin her alanında taviz verilmeden uygulanması gerekir. Bu durumun çalışanlar tarafından benimsenmesi ve sürekliliği açısından çok önemlidir. Zabata danışmanlık bu noktada güvenle hizmet alacağınız ve kurumunuzun hedefleri bakımından yüksek kazançlar sağlayacağınız en doğru adrestir. Öncelikle aşağıdan yukarıya hiyerarşik yapı ile çalışanlar üzerinde etkili kurumsal kültürü ortaya çıkarır. Kurumsal kültürün aktarımının etkin gerçekleştirilemediği alanları yönetimle birlikte tespit eder ve sorunun çözülmesine destek olur.

Start Conversation
Hello, How can I help you?
Zabata Consultancy Services
Hello, How can I help you?