Strateji Belirleme Danışmanlığı

Strateji Belirleme Danışmanlığı

Genellikle stratejik danışmanlık veya yönetim kurulu danışmanlığı olarak adlandırılan strateji danışmanlığı, danışmanların çoğu tarafından profesyonel hizmetler endüstrisindeki en ‘üst düzey’ ve prestijli danışmanlık hizmeti olarak kabul edilir. Strateji plan, uzun vadede hedeflerin gerçekleşmesi için ortaya konulacak ve yürütülecek olan bir plandır ve kurumlar gerekli stratejik planlamaların yapılması için sürekli olarak strateji danışmanlarıyla irtibat halindedir. Stratejik danışmanlık, özel sektörde veya kamu sektöründe olup olması farketmeksizin danışmanı olduğu tüm müşterilerine, kurumsal, işlevsel stratejilerin geliştirilmesi ve ekonomik politikaların doğru şekilde uygulanması konusunda yardımcı olmaya odaklanır.

Stratejik planlama, her işletmede gerekli bir temel unsur olarak görülmeli ve stratejik planlamanın geleceğe yönelik getireceği avantajlar dikkate alınmalıdır. Stratejik planlama, işletmenin ölçeği farketmeksizin, her işletmeye gerekli bir olay olarak göz önünde bulundurulmalıdır. İşinde tecrübeli uzmanlar tarafından doğru şekilde oluşturulmuş ve uygulamaya konmuş bir stratejik planlama, işletmenin geleceğe yönelik atılımlar yapması konusunda çok büyük yardımlarda bulunur. Aynı zamanda stratejik danışmanlık, işletmenin vizyonunun gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulacak olan eylemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasında tecrübesiyle işletmeye rahat bir nefes aldıracaktır.

Strateji danışmanlığı hizmetimiz, siz müşterilerimizin, işletmelerinin misyonunu belirlemesi ile başlayan uzun bir sürece tekabül eder. İşletmelerin misyonunun belirlenmesi, hangi amaca hizmet ettiklerinin kararlaştırılması, sürecin daha kolay işlemesine yardımcı olur.

Bu aşamadan sonra hedeflerinizin belirlenmesine yardımcı oluruz. Bu hedefler sadece finansal hedefler değildir, operasyonel ve organizasyonel hedefler de bu alt başlığa girer. Strateji danışmanlığı hizmetimiz, ortaya konmuş olan bu hedeflere nasıl ulaşılacağı ve ne kadar sürede ulaşılacağını ortaya koyan planlar oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Yapılan stratejik planın süresi duruma bağlı olarak değişim gösterebilir, uzun vadeli planların yanı sıra, sadece yıllık detaylı stratejik planlar da uygulanabilir. Strateji danışmanlık hizmetimizin birincil önceliği, uygulanan planda belirlenmiş olan kritik hedefler, bu hedeflere ulaşmak için gereken işlerin yapılıp yapılmadığının sürekli olarak takipte olmasıdır. Böylece her türlü ters giden duruma anında müdahele şansı sağlanır.

Strateji danışmanlığımız, günümüzün her gün değişen finansal ortamlarına uygun yeni iş modelleri ve yeni çağa uygun ürünler için para kazanma stratejileri konusunda sizlere yardımcı olmaktadır.

Ne tür bir proje üstünde çalıştığımız veya büyüme stratejisi uyguladığımız önemli değil, asla ama asla bir noktada durmayız, çünkü şirketlerin çalışma stratejileri her zaman güncel kalmalıdır. Uyguladığımız stratejilerin nedenini ve sonuçlarını sizlere de açıklıyoruz ki günün sonunda bizi değerlendirebilesiniz.

Zabata Danışmanlık olarak birincil önceliğimiz, kişilere özel çözümler getirebilmek, bu yüzden planlamalar işletmeden işletmeye farklılık gösterir. Planlamaların yapılışında ve uygulanışında sizlerle her zaman irtibat halinde kalır, sizin fikirlerinize önem veririz.

Strateji danışmanlığı hizmetimize başvurmak için bize ulaşabilirsiniz.

Start Conversation
Hello, How can I help you?
Zabata Consultancy Services
Hello, How can I help you?